Bouwkundige oplevering

Opleveringskeuring eigen huis of opleveringskeuring nieuwbouw?
Bij een verbouwing of nieuwbouw is een officieel oplevermoment van belang, waarbij alle (zichtbare) gebreken worden genoteerd. Mocht er later onenigheid ontstaan, dan heeft u een officieel document om naar te verwijzen. Technische onvolkomenheden zijn voor u misschien niet zo gemakkelijk te herkennen. Daarom is het aan te raden om voor de oplevering een onafhankelijke bouwkundige in te schakelen om een opleveringskeuring uit te laten voeren. Een aannemer zal tegenover een bouwkundige klachten minder snel bagatelliseren of verdoezelen.

Het Rapport

Alle gebreken in het uitgevoerde werk en eventuele andere tekortkomingen moeten in het opleverrapport worden vermeld. Dit rapport wordt opgesteld bij elke opleveringskeuring, zoals een opleveringskeuring eigen huis of een opleveringskeuring nieuwbouw. Zowel u als de aannemer ondertekenen dit rapport. Hiermee verplicht de aannemer zich tot herstel van de genoteerde gebreken.

Let goed op eventuele beschadigingen, bijvoorbeeld krassen. Die moeten ook in het rapport worden vermeld. Van een beschadiging die u pas na de oplevering constateert, kan de aannemer beweren dat u die zelf heeft veroorzaakt. Als er punten zijn waarover u het niet eens bent met de aannemer, dan kunnen die als ‘discussiepunten’ worden opgenomen in het opleverrapport. U heeft deze punten dan op tijd gemeld, maar de aannemer heeft zich nog niet verplicht tot herstel.

Vraag offerte aan

Een complete woning op uw eigen kavel bouwen?