Directievoering en toezicht

Het bouwen en verbouwen van een woning, kantoorpand of bedrijfshal is een ingewikkeld project waarbij veel disciplines betrokken zijn. Heeft u de kennis niet in huis of onvoldoende tijd om een bouwproces te begeleiden, dan kan Scholten Bouwadviseurs als directievoerder of opzichter optreden.

Wat is directievoering bij de bouw?
De bouwdirectie heeft toezicht op de uitvoering van het werk en de naleving van de overeenkomst tussen opdrachtgever en de bouwpartners. Schakelt u Scholten Bouwadviseurs in als bouwdirectie, dan zorgen wij ervoor dat uw project volgens uw wensen wordt uitgevoerd.

Onze kerntaken als bouwdirectie:

  • Voorzitten bouwvergaderingen en duidelijke vastlegging afspraken.
  • Stimuleren goede samenwerking tussen alle bouwpartners.
  • Beheersen van kosten, planning en kwaliteit.

Wat is toezicht bij de bouw?
Wanneer u zelf niet dagelijks op de bouwplaats aanwezig kunt zijn, is het goed om een opzichter in te schakelen. Deze opzichter houdt toezicht op de bouw en vormt de schakel tussen opdrachtgever, projectmanager/directievoerder en bouwpartners. Als opzichter let Scholten Bouwadviseurs erop, dat de bouw verloopt zoals is afgesproken.

Als opzichter kijken wij onder andere of:

  • het werk volgens tekening wordt uitgevoerd;
  • de afgesproken materialen worden gebruikt;
  • het naleven van gemeentelijke eisen/afspraken:
  • de bouw volgens planning verloopt;
  • de oplevering correct is.

Open communicatie en duidelijke afspraken
Als u een directievoerder of opzichter aanstelt, geeft u (een deel van) de verantwoordelijkheid en beslissingsbevoegdheid uit handen. Dat is niet niks! Daarom vinden wij open communicatie en duidelijke afspraken heel belangrijk. U moet erop kunnen vertrouwen, dat uw project volgens afspraak wordt opgeleverd. Bouwen zonder zorgen noemen wij dat.

Vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op.
We beantwoorden graag al uw vragen.

info@scholtenbouwadviseurs.nl
074 205 10 05

Vraag offerte aan

Een complete woning op uw eigen kavel bouwen?